عکس | بیل گیتس در برج ترامپ

نوبخت: در سایه اتحاد و همدلی، کشور را به بالندگی رساندیم
بیل گیتس در روزهای اخیر گفت‌و‌گویی با دونالد ترامپ داشته که در آن درباره ابداع و نوآوری صحبت کرده‌اند. وی در گفتگو با خبرنگاران این دیدار را خوب توصیف کرده است.

نوبخت: در سایه اتحاد و همدلی، کشور را به بالندگی رساندیم