فاجعه پلاسکو و قول وزیر بهداشت برای بررسی ایمنی بیمارستان‌های دولتی

نوبت صبح تمام مقاطع تحصیلی استان همدان فردا تعطیل شد
سیدحسن هاشمی،‌ وزیر بهداشت در یادداشتی در پی فاجعه پلاسکو، قول داد وضعیت ایمنی بیمارستان‌های دولتی را بررسی کند.

نوبت صبح تمام مقاطع تحصیلی استان همدان فردا تعطیل شد