تعهد ایران برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای/ جریمه عدم تعهد به معاهدات بین‌المللی زیست‌محیطی

نظارت برعرضه میوه و آجیل شب یلدا و قیمت گذاری‌ها بر مبنای کیفیت تشدید می‌شود
رئیس کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن گفت: برای رسیدن به تجارت کم کربن نیازمند برنامه ریزی یکپارچه هستیم.

نظارت برعرضه میوه و آجیل شب یلدا و قیمت گذاری‌ها بر مبنای کیفیت تشدید می‌شود