برگزاری مسابقات جایزه بزرگ پرس سینه و تک لیفت قهرمانی باشگاه‌های استان زنجان

نصب بنرهای تبلیغاتی، هزینه‌ای سنگین بر دوش شهرداری زنجان
رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان درباره شروع فعالیت این هیات ورزشی در سال جدید با برگزاری چندین مسابقه گفت: برنامه های شش ماهه اول سال جاری این هیات ورزشی تدوین و اجرا خواهد شد.

نصب بنرهای تبلیغاتی، هزینه‌ای سنگین بر دوش شهرداری زنجان