دولت و مجلس اقدامات لازم را برای تصویب مناطق آزاد تجاری انجام دهند

نشست تشکیل هیات موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اراک در فرمانداری برگزار شد
استاندار اردبیل گفت: لایحه تصویب منطقه آزاد تجاری اردبیل در هفته‌ آینده به صحن علنی مجلس می‌رود و انتظار می‌رود دولت و مجلس برای تصویب این لایحه اقدامات لازم و اساسی را انجام دهند.

نشست تشکیل هیات موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اراک در فرمانداری برگزار شد