رونالدو، بهترین بازیکن دنیا از نگاه ورلد ساکر

نشت لوله آب علت فرونشست آسفالت خیابان ولیعصر(عج) است
رونالدو از سوی مجله ورلد ساکر به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد.

نشت لوله آب علت فرونشست آسفالت خیابان ولیعصر(عج) است