عکس | برخورد رضا عطاران با جنیفر لوپز به‌خیر گذشت

نرخ دام زنده افزایش یافت
رضا عطاران در اینستاگرام، تصویر صورت زخمی جنیفر لوپز را دستمایه شوخی قرار داد.

نرخ دام زنده افزایش یافت