خودروهای سبز چگونه به حل بحران آلودگی کمک می‌کنند؟

نتانیاهو: امیدوارم ترامپ سیاست متفاوتی در قبال تهران اجرا کند
میزان نوشت: این روزها که آلودگی هوا همچنان نفس شهروندان ایرانی را به خصوص در کلانشهرها تنگ کرده و هاله ای از دود را در آسمان آنها پدید آورده است، راهکارهای مختلفی برای حل این بحران پیشنهاد و ارائه می‌شود.

نتانیاهو: امیدوارم ترامپ سیاست متفاوتی در قبال تهران اجرا کند