مصطفایی: مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند

«ناگفته» ناظری‌ها در زمستان تکرار می‌شود
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر کرج گفت: مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

«ناگفته» ناظری‌ها در زمستان تکرار می‌شود