اتریش خواستار مقابله اتحادیه اروپا با اقدامات یکجانبه آمریکا شد

نانسی‌پلوسی نسبت به بیانیه ترامپ ابراز تردید کرد
ایرنا نوشت: وزیر امور خارجه اتریش در واکنش به قانونی شدن طرح تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه ، ضمن ابراز نگرانی از تبعات این قانون برای اروپا، خواستار مقابله اتحادیه اروپا با اقدامات یکجانبه واشنگتن شد.

نانسی‌پلوسی نسبت به بیانیه ترامپ ابراز تردید کرد