روسیه از گزینه ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا استقبال کرد

نامه پاپ به بشار اسد
تسنیم نوشت: سخنگوی کاخ کرملین گزینه پیشنهادی ترامپ برای وزارت امور خارجه آمریکا را شخصیتی حرفه‌ای توصیف کرد.

نامه پاپ به بشار اسد