ازدواج کودکان چه پیامدهایی دارد؟/ ازدواج در سن پایین؛ مصداق بارز کودک‌آزاری

نامزدهای انتخابات ۹۶ در صف نانوایی!
عضو انجمن علمی روانشناسی ایران و استاد دانشگاه می‌گوید: برای بهبود وضعیت ازدواج کودکان، گام اول اصلاح قوانین موجود مدنی کشور و ملحق شدن به کنوانسیون حقوق زنان و نفی خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری است.

نامزدهای انتخابات ۹۶ در صف نانوایی!