مهم‌ترین مانع تجارت ایران و قزاقستان معرفی شد

مولاوردی: آماده پاسخگویی به ابهامات رویکرد عدالت جنسیتی هستیم/جلوگیری از نگاه جنس دومی به زنان
ایسنا نوشت: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که با وجود دستیابی به توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ مشکلات مالی و بانکی با قزاقستان ادامه دارد و این عامل مهم‌مترین مانع گسترش روابط بین دو کشور است.

مولاوردی: آماده پاسخگویی به ابهامات رویکرد عدالت جنسیتی هستیم/جلوگیری از نگاه جنس دومی به زنان