فراکسیون امید به محمود صادقی بخاطر اظهاراتش درباره قوه قضاییه تذکر داد؟

مهم‌ترین مانع تجارت ایران و قزاقستان معرفی شد
تسنیم نوشت:فراکسیون امید نشست ویژه خود را به بررسی موضوع محمود صادقی با حضور وی اختصاص داد.

مهم‌ترین مانع تجارت ایران و قزاقستان معرفی شد