بدهکاران بانکی تا چند میلیون از سود معاف شدند؟

مهدوی‌کیا: عجله‌ای برای مربی‌گری ندارم
بخشودگی سود تسهیلات پرونده‌های با مانده اصل بدهی حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال به بانک های عامل ابلاغ شد. در مراحل قبلی اجرای این طرح ۳۸۰ هزار و ۴۴۳ پرونده تعیین تکلیف شده اند.

مهدوی‌کیا: عجله‌ای برای مربی‌گری ندارم