رایزنی تلفنی ظریف با همتای ترکیه‌ای

منصوریان در فرودگاه از دست رحمتی فرار کرد
وزرای خارجه ایران و ترکیه در تماسی تلفنی آخرین وضعیت سوریه بویژه مسائل انسانی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

منصوریان در فرودگاه از دست رحمتی فرار کرد