اتفاقی که می‌تواند فوتبال جهان را تکان دهد/ رونالدو به ۶ سال زندان محکوم می‌شود؟

منتجب‌نیا: دانشجویان 8 سال درمقابل سانسور و خفقان سیاسی دولت احمدی‌نژاد ایستادگی کردند
احتمال محکومیت رونالدو به 6 سال زندان وجود دارد.

منتجب‌نیا: دانشجویان 8 سال درمقابل سانسور و خفقان سیاسی دولت احمدی‌نژاد ایستادگی کردند