پذیرفته‌شدگان بخش رقابتی جشنواره نوای خرم اعلام شدند

معضل ازدواج های کودکانه/ ۵۳۳ دختر زیر ۱۴سال اصفهانی خانه‌دار شدند
اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان شرکت در مرحله رقابتی بخش‌های مختلف سومین جشنواره همایون خرم (نوای خرّم ) اعلام شد.

معضل ازدواج های کودکانه/ ۵۳۳ دختر زیر ۱۴سال اصفهانی خانه‌دار شدند