روابط عمومی شورای شهر تهران اعلام کرد: فایل صوتی منتشر شده، ربطی به شورای شهر تهران ندارد

معجزه چین و سوریه برای ایران/کره و ازبک زانو زدند!
ایسنا نوشت: روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران فایل صوتی منتسب به جلسات شورای شهر تهران را تکذیب کرد.

معجزه چین و سوریه برای ایران/کره و ازبک زانو زدند!