وقوع انفجار در نزدیکی میدان تقسیم استانبول

معاون سازمان انرژی اتمی: ایران توان بازگشت به شرایط قبل از برجام را دارد
منابع خبری ترکیه از وقوع انفجار در نزدیکی میدان تقسیم استانبول خبر داد.

معاون سازمان انرژی اتمی: ایران توان بازگشت به شرایط قبل از برجام را دارد