مذاکرات بانکی ایران و چک به کجا رسید؟

معامله بر پایه سکه طلا کلید خورد
ایران و جمهوری چک برای گسترش همکاری های بانکی توافق کرده و بر لزوم تقویت روابط کارگزاری بانکی بین تهران و پراگ تاکید کردند.

معامله بر پایه سکه طلا کلید خورد