رویترز: آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه برخی نهادهای ایرانی وضع می‌کند

مصوبه اصلاح قانون اساسی ترکیه به نهاد ریاست جمهوری تحویل شد
ایرنا نوشت: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های آگاه مدعی شد که آمریکا روز جمعه تحریم های یکجانبه جدیدی علیه برخی نهاد های ایرانی وضع می کند که این تحریم ها به گفته این رسانه «به نحوی تنظیم شده است که در تناقض با برجام نباشد».

مصوبه اصلاح قانون اساسی ترکیه به نهاد ریاست جمهوری تحویل شد