وزیر جهاد کشاورزی: اساس تولید محصولات کشاورزی باید خاک محور شود

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می یابد؟
وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید اساس تولید محصولات کشاورزی را خاک محور کنیم در حالی که امروز اساس تولید خود را آب محور قرار داده ایم.

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می یابد؟