آمادگی اردبیل برای میزبانی از مسابقات بین‌المللی ورزشی‌

مسدود شدن محور کوثر_خلخال به منظور ایمن سازی تراشه های سنگی
خوشبختانه با تامین و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز برای میزبانی از مسابقات ورزشی مانند فوتسال، هندبال و والیبال این استان آمادگی میزبانی از مسابقات بین‌المللی ورزشی را برخوردار است.

مسدود شدن محور کوثر_خلخال به منظور ایمن سازی تراشه های سنگی