ایران به هاب انرژی تبدیل می‌شود؟

مرگ ۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در مازندران/ 3 جان باخته کودک بودند
میزان نوشت:روز گذشته ایران و روسیه در حوزه گازی تفاهم نامه همکاری به امضا رساندند که جای سوال دارد این تفاهم نامه همکاری تا چه میزان ایران را به مرکز هاب انرژی منطقه تبدیل می‌کند و از سوی دیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران کمک حال خواهد بود؟

مرگ ۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در مازندران/ 3 جان باخته کودک بودند