شک و تردیدهایی درباره افزایش قیمت نفت

مرگ نظامیان روس در سوریه تأیید شد
پس از آنکه قیمت نفت نتوانست از حدود ۵۵ دلار بالاتر برود سرمایه گذاران شروع به ابراز تردید در مورد تداوم روند افزایش قیمت نفت در بازار کرده اند.

مرگ نظامیان روس در سوریه تأیید شد