از سرودخوانی در دانشگاه تا واکنش‌‌های مردم به هنرمندان در فضای مجازی / پربازدیدهای ۱۶آذر

مرکل در انتخابات درون‌حزبی آلمان پیروز شد
در روز ۱۶آذر، اخبار پربازدید همگی مربوط به حضور و سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ چهره‌های سیاسی در دانشگاه‌های مختلف کشور بود.

مرکل در انتخابات درون‌حزبی آلمان پیروز شد