رکورد شکنی گالری‌های تهران در آخرین روزهای پاییز

مذاکرات بانکی ایران و چک به کجا رسید؟
گالری‌های تهرانی با افتتاح 44 نمایشگاه در عرصه‌های مختلف هنرهای تجسمی در آخرین روزهای پاییز رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کردند.

مذاکرات بانکی ایران و چک به کجا رسید؟