کسب عنوان واحد برتر توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان روحانی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

مدیرکل آموزش و پرورش همدان: یکی از دلایل بزهکاری و خشونت، بیسوادی است
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین ازبابل ، دکترمنصوربابایی معاون پژوهشی این مرکز از کسب عنوان واحد برتر توسعه تحقیقات بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش همدان: یکی از دلایل بزهکاری و خشونت، بیسوادی است