پیغام بازیکن عراقی برای پرسپولیسی‌ها

محسن رضایی: نباید از رهبری جلوتر رفت یا عقب ماند /بی‌اعتمادی‌ها زیاد شده است
سعد ناطق در آستانه حضور در جمع قرمزها قرار دارد.

محسن رضایی: نباید از رهبری جلوتر رفت یا عقب ماند /بی‌اعتمادی‌ها زیاد شده است