طرح ملی جنگلانه در بندرعباس اجرا شد

مجسمه سلامت درلاله پارک تبریز/ نه به سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس از اجرای طرح ملی جنگلانه همزمان با سراسر کشور و با استقبال سمن‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی در بندرعباس خبر داد.

مجسمه سلامت درلاله پارک تبریز/ نه به سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی