فیلم | وضعیتی شبیه وال استریت در ایران | ٨۰درصد سپرده‌ها متعلق به ۲درصد خانوارها

«ماکزیمال» منصور طبیب‌زاده در گالری آس برپا می‌شود
غلامرضا مصباحی مقدم در برنامه تلویزیونی دستخط گفت: هشتاد در صد سپرده‌ها در کشور متعلق به دو درصد خانوارهای ایرانی است.

«ماکزیمال» منصور طبیب‌زاده در گالری آس برپا می‌شود