جانشین نوراللهی از پدیده می‌آید؟

ماهواره سنجش از دور را با روس‌ها نهایی می‌کنیم
یکی از هافبک‌های تیم فوتبال پدیده خراسان برای پیوستن به پرسپولیس چراغ سبز نشان داده است.

ماهواره سنجش از دور را با روس‌ها نهایی می‌کنیم