مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ مشکل سرویس های بیمارستان رسول اکرم ترافیک را حل کنید

مانیفست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران به مناسبت حماسه 9 دی
کاربران مشکلات خود را اعلام کردند.

مانیفست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران به مناسبت حماسه 9 دی