بسته حمایتی دولت از باغداران مازندران مرهم درد شد

«مادرم، ایران» در برج آزادی
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: دولت بسته های حمایتی درجهت کمک به باغداران خسارت دیده مازندران به کار گرفت.

«مادرم، ایران» در برج آزادی