پنج میلیون گردشگر از جاذبه‌های گردشگری اصفهان بازدید کردند

ماجرای خوانندگی مهدی طارمی در بوشهر
به گزارش مهر، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار گردشگر تا روز سیزدهم فروردین‌ماه از جاذبه‌های گردشگری اصفهان بازدید کردند.

ماجرای خوانندگی مهدی طارمی در بوشهر