واکنش ستاره استقلال به مطلبی که AFC برایش نوشت

ماجرای ثبت ردیف تازه در قبض موبایل مشترکان / درآمد عمومی دولت در قبوض تلفن همراه چیست؟
اسماعیلی می‌گوید حالا وظیفه سنگین‌تری در استقلال خواهد داشت.

ماجرای ثبت ردیف تازه در قبض موبایل مشترکان / درآمد عمومی دولت در قبوض تلفن همراه چیست؟