تصاویر بی نظیر از کفی کفش هوشمندی که پای شمارا ۵ ساعت گرم نگه می‌دارد

لاریجانی: ایران طرفدار دیپلماسی و اهل مذاکره است /طرفدار گفتگوی سیاسی در حل مسائل منطقه‌ایم
شرکت سوئیسی پلاس تی / T+ کفی هوشمندی برای هر نوع کفش ابداع کرده که در نوع خود بی‌نظیر است.

لاریجانی: ایران طرفدار دیپلماسی و اهل مذاکره است /طرفدار گفتگوی سیاسی در حل مسائل منطقه‌ایم