دیوارنویسی یک دلواپس/ ما جیمبو می‌خواهیم!

لاریجانی: ایران از هر ابتکاری برای رفع پدیده‌های بحران‌زا در منطقه حمایت می‌کند
در پی انتقادات برخی دلواپسان در خصوص نوسازی ناوگان هوایی، احمدرضا کاظمی این طنز تصویری را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

لاریجانی: ایران از هر ابتکاری برای رفع پدیده‌های بحران‌زا در منطقه حمایت می‌کند