جلیلی: چرا چند دستگاه سانتریفیوژ انقدر برای استکبار مهم است که مدت زیادی بر سرش چانه‌زنی می‌کند

قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد ۶۰ هزار کیلومتر
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: دشمن به دنبال بهانه جویی است، زیرا از وحدت و انسجام ملت ایران نگران است.

قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد ۶۰ هزار کیلومتر