ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت به هند شد

قتل مرد ۳۵ساله پس از مقاومت در برابر اخاذی
مهر نوشت:آمار شرکتهای کشتیرانی نشان می‌دهد واردات نفت هند از ایران در فوریه نسبت به ماه پیش از آن حدود ۱۷ درصد رشد کرد.

قتل مرد ۳۵ساله پس از مقاومت در برابر اخاذی