روند ایجاد اشتغال سرعت می‌گیرد

قاسمی: فروش سلاح‌های انگلیسی به متجاوزین با ادعاهای خانم تراز می همخوانی ندارد
وزیر صنعت،معدن و تجارت به همراه رییس جمهور فردا به سمنان می روند تا با افتتاح 4 طرح تولیدی و صنعتی روند اشتغالزایی در این استان را سرعت بخشند.

قاسمی: فروش سلاح‌های انگلیسی به متجاوزین با ادعاهای خانم تراز می همخوانی ندارد