کشفیات قاچاق به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید

فیلم | پانزدهمین گل فصل قوچان نژاد به فاینورد صدر نشین
تسنیم به نقل از سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالانوشت: در سال ۹۵ رقم کالای مکشوفه قاچاق به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، که بیشترین کشفیات متعلق به وزارت اطلاعات بوده چراکه عمده تمرکز این نهاد در حوزه کشف ارز قاچاق است.

فیلم | پانزدهمین گل فصل قوچان نژاد به فاینورد صدر نشین