درمان سرطان پوست با نوعی کرم موضعی

فیلم | پارس سگ پوتین به خبرنگاران ژاپنی | حرکات جالب پوتین با سگ محبوبش
ایسنا به نقل از تلگراف نوشت: دانشمندان پس از یک آزمایش پنج ساله دریافتند که نوعی کرم موضعی تاثیری همانند جراحی روی بیماری سرطان پوست دارد.

فیلم | پارس سگ پوتین به خبرنگاران ژاپنی | حرکات جالب پوتین با سگ محبوبش