صفارهرندی: آمریکایی‌ها می‌گویند کسانیکه ما را تشویق به مبارزه با ایران می‌کنند احمق هستند

فیلم | واکنش روحانی به انتخاباتی دانستن منشور حقوق شهروندی
ایرنا نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز قدرت هژمونیک آمریکا و تاثیرگذاری آن بر مناطق ژئوپلتیک جهان توسط جمهوری اسلامی ایران به چالش کشیده شده و از آن هیبت و هژمونی پوشالی چیزی باقی نمانده است.

فیلم | واکنش روحانی به انتخاباتی دانستن منشور حقوق شهروندی