جدیدترین تصویر از کابینه ترامپ!

فیلم | واکنش رشیدپور به بیننده‌ای که او را پاچه‌خوار خواند | همه چیز را سیاسی نکنیم
سایت کگل این کارتون را با عنوان «صید از مرداب» منتشر کرد.

فیلم | واکنش رشیدپور به بیننده‌ای که او را پاچه‌خوار خواند | همه چیز را سیاسی نکنیم