بلیت ۹ اجرای اول «پپرونی برای دیکتاتور» تمام شد

فیلم | همه تصاویر منتشر شده از انفجار متروی سن‌پترزبورگ
در حالی که دو روز به شروع نمایش «پپرونی برای دیکتاتور» مانده است، بلیت ۹ اجرای اول آن به فروش رسید.

فیلم | همه تصاویر منتشر شده از انفجار متروی سن‌پترزبورگ