اجرای ۳ نمایش تازه در تئاتر شهر

فیلم | موگرینی: ترامپ اختیار پایان دادن به توافق هسته‌ای را ندارد
سه نمایش «نذار این خواب تعبیر بشه»، «پرواز شماره 745» و «راهمرد» از این هفته در تئاتر شهر روی صحنه می‌آیند.

فیلم | موگرینی: ترامپ اختیار پایان دادن به توافق هسته‌ای را ندارد