طارمی چطور می‌تواند عنوانی را بگیرد که آخرین بار جادوگر گرفت؟

فیلم | لحظه ناگوار ماندن دو کاگر بین سنگ‌های سنگین
آخرین بازیکن ایرانی که بهترین بازیکن سال آسیا شد، علی کریمی بود.

فیلم | لحظه ناگوار ماندن دو کاگر بین سنگ‌های سنگین