مصائبی که صادرکننده‌ها و واردکننده‎ها پشت سرگذاشتند

فیلم سینمایی افخمی درباره پلاسکو
یک فعال اقتصادی گفت: ثبت سفارش اظهارنامه ها به صورت دستی،موجب بروز اشتباهات انسانی در گمرک شده بود که با الکترونیکی شدن این مشکل از سر راه صادرات و واردات کشور برداشته شده است.

فیلم سینمایی افخمی درباره پلاسکو